پرینت

کاشت پودر(آکرلیک)

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN انواع کاشت

در این نوع کاشت ناخن طبیعی یا ناخنی که با تیپ لبه سازی شده با ماده ای خمیری شکل که متشکل از پودر(اکرلیک) ومایع لیکوئید است ، کاور میشود. هر سه هفته یا در نهایت ماهی یکبار باید ترمیم شود.

قیمت(130/000 تومان)